/ Om oss /

Langsiktighet og bærekraft

I Schage Eiendom er vi klar over at vi driver vår virksomhet i en bransje med tilnavnet 40-prosentbransjen. I dette begrepet ligger at bygninger og byggevirksomhet står for 40 % av energibruken og 40 % av CO2-utslippene på verdensbasis. Selv om vi i Norge i stor grad benytter oss av fornybar energi og mange energieffektive løsninger, er dette en problemstilling vi ikke kan frigjøre oss fra. 

Vi mener imidlertid at som en del av 40-prosentbransjen er vi også en del av løsningen på problematikken og Schage Eiendom arbeider kontinuerlig med å forbedre miljøavtrykket vårt. Dette viser seg både i tiltak på eksisterende eiendommer, eksempelvis installasjon av nytt energiovervåkningssystem i SA, og ved BREEAM-sertifisering av nybygg. Da vi har flere eldre bygg i porteføljen vår, er det et betydelig forbedringspotensiale, noe vi tar på det største alvor.

Fokus på bærekraft og langsiktighet innebærer imidlertid mer enn kun et rent miljøansvar. Vi ønsker at våre prosjekter skal inspirere og gi positive opplevelser, skape trivsel og tilhørighet for brukere, naboer og lokalsamfunn, samt skape et engasjement hos folk i hele byggets levetid. 

I Schage Eiendom er vi opptatt av å bruke spennende arkitektur for å skape miljøer som engasjerer over tid. Vi er også opptatt av å bruke kunst og utsmykning som en del av det visuelle uttrykket i våre bygg. Dette innebærer å tenke utsmykning/estetikk helt fra planleggingsstadiet og å bruke kunst til å definere nærmiljøet vi arbeider i. 

 

PøbelprosjektetI 1997 startet Eddi Eidsvåg opp det som senere skulle bli Pøbelprosjektet; en ideell organisasjon som hjelper ungdom som har falt utenfor det «streite» samfunnet tilbake til en jobb- eller skolesituasjon. 
Schage Eiendom har støttet Pøbelprosjektets arbeid siden 2013.

Investering i mennesker som faller utenfor er en av de viktigste jobbene som gjøres for et bedre samfunn, og Pøbelprosjektet har funnet en formel som fungerer. En evaluering av Pøbelprosjektet utført av DNV GL, dokumenterer at hver krone investert i Pøbelprosjektet gir ni kroner tilbake i samfunnsnytte. I tillegg kommer betydningen for den enkelte pøbel som har klart å snu livet sitt til noe bedre. 

Vi i Schage Eiendom er stolte over å kunne støtte opp under det gode arbeidet Pøbelprosjektet utfører, både med kapital og med tilgang til vårt nettverk av næringslivsaktører.

Les mer om Pøbelprosjektets arbeid her.