/ Om oss /


Styret består av seks personer, hvor begge eiere i tillegg til fire eksterne er representert. Sammensetningen er preget av tung kompetanse fra eiendomsutvikling og næringsliv.

Styrets medlemmer er:

Knut Schage – Styreleder
Bjørn Schage – Styremedlem
Morten Lager – Styremedlem
Truls Holthe – Styremedlem
Gunnar Bøyum – Styremedlem
Hans Kristian Voldstad – Styremedlem

Med på bildet er også administrerende direktør Egil Svoren.