/ Om oss /

Visjon

Vår visjon er: 

Nyskapende og ledende, på lag med samfunnet 

Vi i Schage Eiendom vet at våre prosjekter har betydning for folk, for lokalsamfunn, og at vi har en unik mulighet til å påvirke miljøene vi arbeider i. Det legger et ekstra ansvar på oss som eiendomsutviklere og -forvaltere for å passe på at vi bidrar til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig måte.

 


For oss innebærer dette å tørre å gå i front med nye og bedre løsninger, samt å ha et langsiktig perspektiv på det arbeidet vi gjør. Det vi bygger må kunne stå seg både når det gjelder kvalitet, brukervennlighet og estetisk uttrykk over flere generasjoner. Visjonen vår er en overordnet føring for all virksomhet Schage Eiendom driver, og den er godt innarbeidet i organisasjonen. 


 

Verdier


All virksomhet i Schage Eiendom hviler på fire grunnleggende verdier:

Solid – vi er seriøse og tenker helhetlig i det vi holder på med, samt unngår unødvendig risiko.

Langsiktig – vi utvikler varige verdier på en måte som tar hensyn til ansatte, samfunnet og miljøet.

Samarbeidsvillig – vi mener de beste resultatene skapes i samarbeid med andre

Modig – Vi er åpne for å utforske nye muligheter, og ser muligheter der andre ser begrensninger

Disse verdiene er godt forankret i organisasjonen og ligger til grunn for det daglige arbeidet i Schage Eiendom. I våre prosjekter søker vi alltid en solid og helhetlig tenkning, hvor vi utvikler varige verdier i samarbeid og forståelse med samfunnet vi er en del av. I tillegg skal vi være modige, tørre å ta sjanser og se mulighetene der andre ikke gjør det. Slik oppfyller vi visjonen vår og blir nyskapende og ledende.